Usein Kysytyt Kysymykset!


Kuka on ammattijärjestäjä?

Tavaroista luopuminen on raskasta. Se vaatii aikaa, motivaatiota, tietoa sekä taitoa. Tässä tulee apuun ammattijärjestäjä. Ammattijärjestäjä on järjestämisen asiantuntija, joka yhdessä asiakkaan kanssa luo systemaattisesti ja loogisesti järjestystä ja tilaa sekä auttaa asiakasta luopumaan turhasta tavarasta. Kun kodin tavaroita on sopiva määrä ja kun ne on sijoitettu käyttökelpoisesti, tulee kodista helpommin hallittava ja siivottava. Tällöin oma hallinnan tunne kasvaa ja saattaa heijastua muillekin elämän osa-alueille. Kun kokee hallitsevansa ympäristönsä, on helpompi alkaa hallita myös omia tekemisiään.

Mitä ammattijärjestäjä tekee?

Ammattijärjestäjä auttaa erityisesti kodin, toimiston ja varastojen järjestämisessä sekä ajankäyttön hallinnassa. Useimmiten kohteena on yhden tai useamman, erilaista tavaraa tai paperia sisältävän tilan raivaaminen, mutta kyseessä voi olla myös vain jonkun tietyn tavarakategorian järjestäminen:

 • Asunnon tai yrityksen tavaroiden ja/tai papereiden looginen järjestäminen
 • Ajankäytön hallinta: kalenteri, strateginen suunnittelu
 • Työpiste ja arkisto
 • Digitaalisten dokumenttien järjestäminen
 • Varaston tai kokoelman järjestäminen
 • Muuton valmistelu ja valvonta, uuden asunnon stailaus ja sisustus
 • Jäämistön seulominen

Palveluihin kuulu mm. kurssien ja luentojen pitäminen erilaisiin tapahtumiin ja myös erilaisille ryhmille. Kurssien ja luontojen hinnat sovitaan erikseen, riippuen kurssin pituudesta ja osallistujin määrästä.

Yrityksille voin tarjota erilaisia paketteja. Esim. yhden päivän mittainen clean desk- tapahtuma, mikä sisältää aamupäiväluennon tai seminaarin, joka antaa tietoa ja ohjeita järjestämisestä, ja iltapäivän aikana kaikki työntekijät saavat tyhjentää omia kaappeja ja laatikoita.

Kuinka kauan järjestäminen kestää?

Tarkan tuloksen tai ajankäytön määrää on vaikea sanoa. Eteneminen riippuu ensisijaisesti asiakaan kyvystä tehdä päätöksiä ja tavaran määrästä. Esim. vaatehuoneen järjestämisen kuluu noin 4-6 tuntia, kylpyhuone/wc raivaus noin 2-6 tuntia, työhuone 4-6 tuntia, eteinen 3-4 tuntia.

Pitääkö siivota ennen ammattijärjestäjän saapumista?

Ei tarvitse siivota. Muista levätä hyvin ennen järjestämistä. Tavaroista luopuminen on raskasta. Se vaatii aikaa, motivaatiota, tietoa sekä taitoa.

Mitä tarkoitta kartoituskäynti?

Kartoituskäynti tarkoittaa sitä, että muodostan yleiskuvan kaikesta mitä on päässyt kertymään tai minkä asunnon osa-alueen tai tavarakategorian asiakas haluaa saada kuntoon. Jos taloudessa asuu muita henkilöitä, niin varmistan, että he antavat myös luvan siihen. Esim. jos työalueeseen kuuluu lastenhuone, on yhdessä mietittävä missä määrin lapset otetaan mukaan päätöksentekoon.

Kartoituskäynnin jälkeen tehdään sopimus järjestämispalveluista. Mikäli asiakas ei tilaa järjestämispalvelupakettia, kartoituskäynti veloitetaan hinnaston mukaisesti. Pakettihintoihin sisältyy kartoituskäynti eikä siitä silloin veloiteta erikseen.

Saako ammattijärjestäjän palveluista kotitalousvähennyksen?

Ammattiärjestäjän palvelun käyttö on kotitalousvähennyskelpoinen verotuksessa. Vuonna 2024 teetetyissä töissä kotitalousvähennyksen maksimi on 3500 euroa/ henkilö. Saat 100 euron vuosittaisen omavastuun ylittävästä työn hinnasta 60 % takaisin. 

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Saako siivouspalveluista kotitalousvähennystä?

Kotitalousvähennys tarkoittaa helpotusta veroihin. Kotitalousvähennystä saat, kun tilaat siivoustöitä. Kotitalousvähennystä saat myös töistä vapaa-ajan asunnollasi.

Vuonna 2024 teetetyissä töissä kotitalousvähennyksen maksimi on 3500 euroa. Omavastuu on 100 euroa vuodessa. Kun maksat työstä yritykselle, saat vähentää 60 % vähennykseen oikeuttavan työn arvonlisäverollisesta hinnasta. Lue lisää Verohallinon sivuilta www.vero.fi tai kysy minulta lisää.

Mitä kuuluu perussiivoukseen?

Perussiivoukseen kuuluu:

 • Pölyjen ja pintojen pyyhintä
 • Lattioiden imurointi ja nihkeämoppaus
 • Kylpyhuoneen pöntön ja saniteettikalusteiden puhdistus
 • Keittiön pintojen puhdistus

Saako siivouksen yhteydessä myös lisäpalveluita?

Halutessasi voit valita siivouksen yhteyteen myös lisäpalveluita, kuten;

 • Pyykinpesu ja silitys
 • Koiran ulkoilutus
 • Kaupassa käynti ja ruoanlaitto
 • Juhlajärjestelyissä suunnittelu ja avustaminen
 • Nurmikon leikkuu
 • Lumityöt
 • Ollessasi matkalla mahdollinen kukkien kastelu ja postin hakeminen

Mitkä ovat ammattijärjestäjän periaatteet?

Ammattijärjestäjä auttaa, tukee ja tarjoaa konkreettisia ratkaisuja sekä kannustaa asiakasta löytämään omaan elämäänsä parhaiten sopivat ratkaisut.

Ammattijärjestäjä kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä ammattijärjestäjän työhön liittymättömän tiedon suhteen.

Ammattijärjestäjä osoittaa kunnioitusta kaikessa toiminnassaan myös kollegoitaan sekä heidän työtään ja tekijänoikeuksiaan kohtaan eikä käytä heidän tuottamiaan materiaaleja tai menetelmiä ilman asianomaisen kollegan lupaa.

Ammattijärjestäjä pitää salassa kaikki sekä asiakkaan henkilökohtaiseen elämään että työhön liittyvät tiedot.

Ammattijärjestäjä ei saa tietoisesti käyttää asiakkaan henkilökohtaiseen elämään tai työhön liittyviä tietoja tai asiakkaan omaisuutta omaksi tai yrityksensä hyödyksi tai hyödyntääkseen muita tahoja henkilökohtaisesti, ammatillisesti tai taloudellisesti.

Asiakastietoja saa käyttää ainoastaan asiakkaan erillisellä suostumuksella.

Luottamuksellisuus ja salassapito säilyvät myös asiakassuhteen päätyttyä.

Ammattijärjestäjän toiminnasta tiedottamisen, mainonnan, markkinoinnin ja hinnoittelun tulee olla avointa ja totuudenmukaista, ja ammattijärjestäjän tulee tarjota vain sellaisia palveluja, joihin hänellä on tarvittava osaaminen.

Ammattijärjestäjä suosittelee tarvittaessa vain sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka ovat asiakkaan edun mukaisia. Ammattijärjestäjä tuntee oman ammattitaitonsa rajat ja mikäli hän katsoo, ettei oma osaaminen riitä tuottamaan asiakkaan toivomaa tai tarvitsemaa palvelua tai tämä palvelu ei ole asiakkaan etujen mukaista, pyrkii hän parhaansa mukaan suosittelemaan muiden ammattijärjestäjien tai tarvittaessa muiden ammattilaisten palveluja.

Ammattijärjestäjä sitoutuu noudattamaan vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta. Ammattijärjestäjä ei koskaan ota asiakkaan tavaroita itselleen tai myy tai varastoi niitä. Ammattijärjestäjä ottaa aina huomioon asiakkaan lähtökohdat ja kunnioittaa asiakasta. Ammattijärjestäjä on vastuuvakuutettu. Ammattijärjestäjä toimii mahdollisimman ekologisesti ympäristöä ja luontoa kunnioittaen.

Miten stailaus tapahtuu?

Stailaussuunittelu alkaa tutustumiskäynnillä, missä käydään huoneet läpi ja mietitään yhdessä mahdollisia kodin muutoksia. Kuuntelen aina asiakkaan omia toiveita ja tarpeita, ja sen mukaan suunnitellaan asiakkaalle sopiva stailauspaketti. Eli miten kotisi olisi mahdollisimman houkutteleva potentiaaliselle ostajalle, jos asunto menee myyntiin.

Omalla kokemuksella on osoittautunut, että siisteys, puhtaus ja asunnon parhaiden puolien korostaminen hinnan ja sijainnin lisäksi vaikuttavat ostajien ostopäätöksen. Vaikuttamalla asuntoosi voit vaikuttaa sen tehokkaampaan myyntiin.

Stailaus on helppo ja nopea tapa piristää kotia. Asunnon ilme raikastuu, kun muutamme sisustusta ja kalusteiden järjestystä. Uusia kalusteita ei välttämättä tarvita lainkaan, vaan kaikki ylimääräinen karsitaan.

Taikakoti Oy käyttää stailauksessa ensisijaisesti asiakkaan omia tavaroita, tekstiilejä ja kalusteita.