Tietosuojaseloste 

Taikakoti Oy Tietosuojaseloste 21.01.2021


1. Rekisterinpitäjä ja hoitava henkilö

Taikakoti Oy, Karin Hedström

Kälviäntie 58, 68300 Kälviä

Y-tunnus: 3160597-7

Puhelinnumero: 040-757 0569

Sähköposti: karin@taikakoti.fi

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin ylläpito.

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen, kuin myös laskutukseen.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin tiedot voivat olla yksityisasiakaan tai yritysasiakkaan tiedot, kun myös tietoja olevasta palveluista tai projekteista.

*nimi

*osoite

*sähköposti

*puhelinnumero

*yritys

*y-tunnus

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kun asiakkuus on voimassa.

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin asiakassuhde kestää.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Automaattinen päätöksenteko

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: karin@taikakoti.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html